Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu”, cod SMIS 124846

Sectorul 6 al Municipiului București a demarat procesul de implementare a proiectului „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, derulat în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu”, cod SMIS 124846
Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu”, cod SMIS 124846

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” în vederea creșterii calității actului educațional, a creșterii gradului de participare la învățământul obligatoriu, a reducerii abandonului școlar și a parăsirii timpurii a școlii, contribuind  astfel la realizarea obiectivului specific 10.2 al Axei 10. Modernizarea unității de învățământ se va realiza atât din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de funcționare a instituției, cât și din punct de vedere al dotării acesteia cu echipamente și materiale educaționale noi și moderne pentru instruirea elevilor, astfel asigurând cadrul minim necesar creșterii calității actului educațional și a gradului de participare la învățământul obligatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin modernizarea clădirii în care functionează Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”;
2. Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional până la finalul implementării proiectului;
3. Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități.

Grupul țintă: 900 elevi care sunt înscriși la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și aproximativ 45 cadre didactice.

Scopul investițiilor propuse este de a asigura baza materială minimă (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional. Lucrările de modernizare se vor realiza asupra clădirii școlii și a sălii de sport și presupun modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade și terasă, finisajele interioare: pereți interiori, pardoseli; plafoane suspendate și tavane, zugrăveli și vopsitorii; tâmplărie interioară-uși – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tâmplărie exterioară–uși și ferestre; instalații sanitare, electrice; instalatii HVAC, instalații de ventilație, instalații voce-date, instalații de sonorizare, instalații de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare. Totodată, prin proiect vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educațional, sălilor de clasă și laboratoarelor, respectiv: stație de lucru, monitor, proiector, tablă whiteboard.

Valoarea totală a proiectului de modernizare a unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu cod SMIS 124846 este de 15.077.536,96 Lei, contribuția nerambursabilă este 12.758.891,05 Lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 10.415.421,25 Lei, iar durata de implementare a proiectului este de 54 de luni: 12.03.2018 – 30.08.2022.

Pentru informații suplimentare: Dl. Marin Petrescu Marius – Coordonator proiect, tel: 037.62.04.319. E-mail: prim6@primarie6.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Back to top button